wsparcie lean

By

Marzec 25, 2014Bez kategoriiNo comments

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w modelach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. Nadrzędnym zadaniem lean managment jest więc zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i eksploatowanych surowców. Wykorzystanie form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów.
lean szkolenia „>produkty wspierające lean”>wsparcie lean
Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność ocenienia, które procesy są zbędne dla firmy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.