lean marketing Archive

lean

By

Kwiecień 29, 2014Bez kategoriiNo comments

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean warsztaty Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze siły roboczej jak i eksploatowanych materiałów. Skorzystanie z form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. [&hellip

Read More...

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w modelach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. Nadrzędnym zadaniem lean managment jest więc zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i eksploatowanych surowców. Wykorzystanie form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. lean szkolenia „>produkty wspierające lean”>wsparcie lean Także [&hellip

Read More...