lean

By

Kwiecień 29, 2014Bez kategoriiNo comments

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean warsztaty Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze siły roboczej jak i eksploatowanych materiałów. Skorzystanie z form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w firmie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.